WorkPLAN je otevřený systém

WorkPLAN nabízí několik možných rozhraní, které mohou ještě více usnadnit práci. Vzhledem k otevřenosti systému, je možné vytvořit další rozhraní dle přání. Tato rozhraní obvykle pomáhají načítat časy operací nebo převádět informace do účetního systému.
 
Účetní rozhraní: komunikuje s externím účetním programem bez opětovného zadávání informací.
 
Mzdové rozhraní: Správa zaměstnanců, přesčasů, dovolené, svátků, atd. časy zaměstnanců a strojů jsou sdílené pro mzdové účetnictví.
 
WorkXplore Rozhraní: Používá WorkXplore 3D prohlížeč k zobrazení 3D CAD souborů. Automaticky importuje technická data do WorkPLANu.
 
XML Agent: Importuje do WorkPLANu časy dokončení přímo z výrobních strojů.
 
SAP certifikované rozhraní:  Využijte naše zkušenosti s propojením systémů WorkPLAN a SAP.