WORKPLAN | Přehled

MES/ERP systém, který se neustále vyvíjí již od roku 1992. Přestože původní společnost SESCOI International prošla postupem času mnohými změnami, vývoj systému stále řídí původní tým lidí.

Systém WORKPLAN je specificky orientovaný na zakázkovou výrobu tak, aby umožňoval automatizovat a řídit klíčová místa projektů. Spravuje kompletní výrobní proces od první obchodní aktivity, přes nabídku, nákup, plánování a řízení výroby až po finální dodání a fakturaci.

Díky modulárnosti systému je možné, na základě předimplementační analýzy, přesně definovat potřebný rozsah systému v každém životním cyklu společnosti. Tato variabilita nám umožňuje efektivní vynaložení nákladů na pořízení, implementaci a následný rozvoj systému WORKPLAN
v konkrétním čase.

WORKPLAN nabízí následující funkce:

Nabídky: v různých měnách, udržuje kompletní historii verzí nabídek pro snadné zjištění změn nebo pro převzetí dříve vytvořené nabídky, lze jednoduše převést na zakázku

Vedení zakázek: hledání zakázek dle charakteristik, statistické vyhodnocení zakázek a zákazníků, detailní možnost sledování průběhu zakázek, kontrola předpokladů

Správa informací: rozšířený kusovník, modul Účetní rozhraní, uživatelsky definovaný importu/exportu základních číselníků

Nákup a sklad: pohyby materiálu, faktury, karty majetku, rezervace pro výrobu

Plánování a simulace: simulace vytížení kapacit, simulace nové objednávky ve stávajícím plánu, funkce pro návrh optimálního vytížení kapacity, zavedení plánovaných a neplánovaných operací

Sledování časů: vyhodnocování docházky, sledování přesčasů, absencí, dovolené, náhled na dílnu se zobrazením probíhajících prací

Kvalita: evidence a ocenění nekvality, dokumenty kvality, hodnocení dodavatelů

Moduly, Nástroje & Rozhraní: WorkPLAN přináší mnoho modulů, nástrojů a rozhraní k doplnění jeho ERP schopností, včetně Mobile Access, WorkXplore rozhraní, analýz vašich dat, účetnictví / mzdové rozhraní, CRM, KPI, XML Agent, zálohování a dávkové výpočty.